Cynghorwyr / Councillors

pointlynas

Cynghorwyr / Councillors:

Mr Ian N Evans (Cadeirydd/Chair)

Mr T Elfyn Hughes  

Mr Dafydd Griffiths         

Mrs Hefina Williams       

Mr Tomi D Jones

Mrs Glenys Jones

Mr Gordon Hayes

Mrs Carol Whitaker

        Mr John Griffiths

        Mr Alan Williams

        Sedd Wag/Vacant Seat

 

Rhestr Pwyllgorau

Cyllid a Personel (5)

 • Cadeirydd
 • Is-gadeirydd
 • Dafydd Griffiths
 • Hefina Williams
 • Glenys Jones

Parciau a Mannau Agored (5)

 • Cadeirydd
 • Is-gadeirydd
 • Carol Whitaker
 • Gordon Hayes
 • Hefina Williams

Mynwent (5)

 • Cadeirydd
 • Is-gadeirydd
 • Thomas Jones
 • Dafydd Griffiths
 • John Griffiths

Llithrfa (3+)

 • Cadeirydd neu Is-gadeirydd
 • Dafydd Griffiths
 • John Griffiths
 • Thomas Jones
 • Cynrychiolaeth o aelodau’r cynllun h.y. rheini a goriadau (4)
 • Cynrychiolaeth y gymuned (3)
 • Swyddogion CSYM

Cronfa Ty Moel Isaf (11)

 • Holl aelodau yn ymddiriedolwyr

Clerc / Clerk:

        Mrs Carli Evans-Thau

        Pant y Gro, Gadfa, Penysarn, Amlwch, Ynys Môn, LL699UL

        07919 151 211

        Bimff@btinternet.com

        Llaneilian.org.uk

Llwybrau (5)

 • Cadeirydd neu Is-gadeirydd
 • Dafydd Griffiths
 • Thomas Jones
 • John Griffiths
 • Hefina Williams

 

Llywodraethwyr Ysgol -Glenys Jones

Pwyllgor y Neuadd – Gordon Hayes

Partneriaeth Gogledd Mon – Dafydd Griffiths a John Griffiths

Wylfa Magnox – Dafydd Griffiths a John Griffiths

Un Llais Cymru – Ian Evans a Hefina Williams

Cyngrair Twrcelyn – Dafydd Griffiths

Fforwm Cyswllt CSYM – i’w gadarnhau fesul cyfarfod (blynyddol)

 

Clerc / Clerk:

        Mrs Carli Evans-Thau

        Pant y Gro, Gadfa, Penysarn, Amlwch, Ynys Môn, LL699UL

        07919 151 211

        Bimff@btinternet.com

        Llaneilian.org.uk

 

Dylai pob gohebiaeth a’r Cyngor gael ei gyfeirio drwy’r Clerc.

All correspondence with the Council should be directed through the Clerk.

 

Diolch / Thank you

Cywir/Correct 03/2021