Cynghorwyr / Councillors

pointlynas

Cynghorwyr / Councillors:

Mr Ian N Evans (Cadeirydd/Chair)
Mr T Elfyn Hughes
Mr Dafydd Griffiths
Mrs Hefina Williams
Mr Tomi D Jones
Mrs Glenys Jones
Mr Gordon Hayes
Mrs Carol Whitaker
Mr John Griffiths
Mr Arfon Morgan
Mr Alan Williams

Clerc / Clerk:

Mrs Carli Evans-Thau
Pant y  Gro, Gadfa, Penysarn, Amlwch, Ynys Môn, LL69 9UL
07919 151 211
Bimff@btinternet.com
Llaneilian.org.uk

Dylai pob gohebiaeth a’r Cyngor gael ei gyfeirio drwy’r Clerc.
All correspondence with the Council should be directed through the Clerk.