Cynghorwyr / Councillors

pointlynas

Cynghorwyr / Councillors:

Mr T Elfyn Hughes (Cadeirydd / Chair)
Mr Dafydd Griffiths
Mrs Hefina Williams
Mr Tomi D Jones
Mrs Glenys Jones
Mr Gordon Hayes
Mrs Helen Hughes
Mr David Gerrard
Mrs Carol Whitaker
Mr John Griffiths
Mr Ian N Evans

Clerc / Clerk:

Mrs Carli Evans-Thau
Cae Canol, 45 Tynrhos, Penysarn, Amlwch, Ynys Môn, LL699BZ
07919 151 211
Bimff@btinternet.com
Llaneilian.org.uk

Dylai pob gohebiaeth a’r Cyngor gael ei gyfeirio drwy’r Clerc.
All correspondence with the Council should be directed through the Clerk.