Cynghorwyr / Councillors

pointlynas

Cynghorwyr / Councillors:

Mr T Elfyn Hughes  (Cadeirydd / Chair)
Mr Dafydd Griffiths
Mrs Hefina Williams
Mr Tomi D Jones
Mrs Glenys Jones
Mr Gordon Hayes
Mrs Helen Hughes
Mrs Carol Whitaker
Mr John Griffiths
Mr Ian N Evans
Sedd Wag / Vacant Seat

Clerc / Clerk:

Mrs Carli Evans-Thau
Cae Canol, 45 Tynrhos, Penysarn, Amlwch, Ynys Môn, LL69 9BZ
07919 151 211
Bimff@btinternet.com
Llaneilian.org.uk

Dylai pob gohebiaeth a’r Cyngor gael ei gyfeirio drwy’r Clerc.
All correspondence with the Council should be directed through the Clerk.