Cysylltwch / Contact

Dylai unrhyw ohebiaeth gael ei gyfeirio at sylw’r Clerc / All correspondence should be addressed for the attention of the Clerk –
Carli Evans-Thau, Cae Canol, 45 Tynrhos, Penysarn, Amlwch, Ynys Mon LL69 9BZ
=========================================================================================
Nodwch y manylion isod i gysylltu â chlerc y Cyngor Cymuned Llaneilian
Enter details below to contact the clerk of the  Llaneilian Community Council

Enw / Name

Ebost / Email

Pwnc / Subject

Atebwch / Answer

Neges / Message

Drwy ddefnyddio'r ffurflen hon, rydych chi'n cytuno â storio a thrin eich data gan y wefan hon./By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.