Mynwent / Cemetery

Y Cyngor Cymuned sydd yn gyfrifol am Mynwent Llaneilian. Rheolir Mynwent Bosra, Penysarn ar ran Henaduriaeth Mon. Gweler isod costau cyfrefol ar gyfer claddedigaethau. Am fwy o wybodaeth am naill fynwent yna cysylltwch a’r Clerc drwy’r dudalen gyswllt.

The Community Council is responsible for the Llaneilian Cemetery. Bosra Cemetery, Penysarn is managed by the Council on behalf of Anglesey Presbytery. Please see below the current costs for burials. For more information regarding either cemetery please contact the Clerk via the contacts page.

=============================================================

Download (PDF, Unknown)