Llaneilian

cropped-header.jpg

Pentref a chymuned yn Sir Fon (Ynys Mon) yw Llaneilian. Mae wedi ei leoli yng ngogledd-ddwyrain yr ynys, 2.2 milltir i’r dwyrain o Amlwch; 16.5 milltir i’r gogledd-orllewin o Borthaethwy, a 12.5 milltir i’r gogledd o Langefni. Mae’r gymuned yn cynnwys pentrefi Dulas, Llaneilian, Pengorffwysfa a Phenysarn, a chyda poblogaeth o 1192 yn ol y cyfrifiad diwethaf yn 2001.

Mae’r plwyf wedi ei goroni gan Mynydd Eilian sydd yn boblogaidd iawn gyda cherddwyr (mae’r Llwybr Arfordirol Mon yn dilyn ar hyd mwyafrifo’r arfordir, sydd hefyd wedi ei ddynodi yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol), a’r traeth – Traeth Eilian, sydd yn boblogaidd iawn ag ymwelwyr a rheini sy’n hoff o chwaraeon dwr. I’r dwyrain ceir Pwynt Leinws, tra bod Ynys Dulas yn gorwedd oddi ar yr arfordir ger Bae Dulas yn ardal ddwyreiniol y plwyf.

 

Llaneilian is a village and community in the Welsh county of Anglesey. It is located in the north east of the island, 2.2 miles east of Amlwch, 16.5 miles north west of Menai Bridge and 12.5 miles north of Llangefni.The community includes the villages of Dulas, Llaneilian, Pengorffwysfa and Penysarn, and at the 2001 census had a population of 1,192.

The parish is crowned by its hill, Mynydd Eilian, popular with walkers and ramblers (the Anglesey Coastal Path navigates most of the parish’s coastline – all of which is classed as an Area of Outstanding Natural Beauty), and its beach, Traeth Eilian, which is popular with holidaymakers and for watersport activities. At the north easternmost point is Point Lynas, while Ynys Dulas lies off the North East coast of the island, east of Dulas Bay.