Cynghorwyr / Councillors

pointlynas

Cynghorwyr / Councillors:

Mr Ian N Evans (Cadeirydd/Chair)
Mr T Elfyn Hughes
Mr Dafydd Griffiths
Mrs Hefina Williams
Mrs Glenys Jones
Mr Gordon Hayes
Mrs Carol Whitaker
Mr John Griffiths
Mr Alan Williams
Mr Owain Roberts
Ms Meinir Bolton

Rhestr Pwyllgorau

Cyllid a Personel (5)

 • Cadeirydd
 • Is-gadeirydd
 • Dafydd Griffiths
 • Hefina Williams
 • Alan Williams

 

Parciau a Mannau Agored (5)

 • Cadeirydd
 • Is-gadeirydd
 • Carol Whitaker
 • Gordon Hayes
 • Hefina Williams

Mynwent (5)

 • Cadeirydd
 • Is-gadeirydd
 • Dafydd Griffiths
 • John Griffiths
 • Glenys Jones

Llithrfa (3+)

 • Cadeirydd neu Is-gadeirydd
 • Dafydd Griffiths
 • John Griffiths
 • Owain Roberts
 • Cynrychiolaeth o aelodau’r cynllun h.y. rheini a goriadau o ardal Llaneilian
 • Cynrychiolaeth y gymuned (3)
 • Swyddogion CSYM

Cronfa Ty Moel Isaf (11)

 • Holl aelodau yn ymddiriedolwyr

Llwybrau (5)

 • Cadeirydd neu Is-gadeirydd
 • Dafydd Griffiths
 • Carol Whitaker
 • John Griffiths
 • Hefina Williams

Llywodraethwyr Ysgol -Glenys Jones

Pwyllgor y Neuadd – Gordon Hayes

Partneriaeth Gogledd Mon – Dafydd Griffiths a John Griffiths

Wylfa Magnox – Dafydd Griffiths a John Griffiths

Un Llais Cymru – Ian Evans a Hefina Williams

Cyngrair Twrcelyn – Dafydd Griffiths a Hefina Williams

Clerc / Clerk:

        Mrs Carli Evans-Thau

        Pant y Gro, Gadfa, Penysarn, Amlwch, Ynys Môn, LL699UL

        07919 151 211

        Bimff@btinternet.com

        Llaneilian.org.uk

 

Dylai pob gohebiaeth a’r Cyngor gael ei gyfeirio drwy’r Clerc.

All correspondence with the Council should be directed through the Clerk.

 

Diolch / Thank you

Cywir/Correct 10/2021