Cysylltwch / Contact

Dylai unrhyw ohebiaeth gael ei gyfeirio at sylw’r Clerc / All correspondence should be addressed for the attention of the Clerk –
Carli Evans-Thau, Pant Y Gro, Gadfa, Penysarn, Amlwch,

Ynys Mon LL69 9UL
=========================================================================================
Nodwch y manylion isod i gysylltu â chlerc y Cyngor Cymuned Llaneilian
Enter details below to contact the clerk of the  Llaneilian Community Council

  Enw / Name

  Ebost / Email

  Pwnc / Subject

  Atebwch / Answer

  Neges / Message

  Drwy ddefnyddio'r ffurflen hon, rydych chi'n cytuno â storio a thrin eich data gan y wefan hon./By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.